Ochrona środowiska – kolejny element filozofii Volvo

Ochrona środowiska to kolejny element filozofii Volvo. Wszystkie modele Volvo projektuje się obecnie dążąc do ograniczenia szkodliwego wpływu produkcji, eksploatacji i obsługi technicznej na środowisko naturalne. Koncern Volvo nie ustaje w pracach nad najbardziej przyjaznymi dla środowiska rozwiązaniami technicznymi, materiałami i procesami technologicznymi (tab.15). Volvo unika również stosowania materiałów i substancji mogących powodować pogorszenie stanu zdrowia lub w jakikolwiek sposób zaszkodzić użytkownikom pojazdu. Dbałość o środowisko naturalne jest istotnym wyróżnikiem spośród konkurencyjnych marek. Świadczą o tym takie fakty, jak wprowadzenie Volvo S80 i V70 w wersji Bi-Fuel z silnikiem napędzanym metanem lub  LPG  (nie  dostępne  w Polsce),  proces  produkcji pozwalający  na ponowne wykorzystanie użytych materiałów w 85% oraz Ekologiczny Certyfikat Produktu -Environmental Product Declaration, który posiada każdy samochód Volvo.
Od 1988 roku Volvo Cars Corporation przyznaje nagrodę w zakresie ochrony środowiska – Volvo Environment Prize. Jej celem jest promocja badań i rozwoju wiedzy o ochronie środowiska. Nagradzani są ludzie, którzy wnieśli wybitny wkład w tą dziedzinę poprzez naukowe, socjoekonomiczne lub technologiczne innowacje lub odkrycia na skalę regionalną lub globalną.

Projektując najnowsze modele Volvo specjaliści koncernu nie zapomnieli także o ekonomiczności – istotnym elemencie, na który zwracają uwagę potencjalni nabywcy -szczególnie w Polsce. Nadwozia o aerodynamicznym kształcie umożliwiają niezakłócony przepływ powietrza i zapewniają niski współczynnik oporów powietrza co ma znaczący wpływ na zużycie paliwa. Wszystkie silniki zastosowane w poszczególnych modelach Volvo są zaprojektowane tak, aby maksymalnie obniżyć zużycie paliwa.

Wybierając samochód segmentu klasy wyższej klienci zwracają uwagę na przyjemność prowadzenia. Volvo projektując swoje modele wielką uwagę przywiązuje do komfortu jazdy. Komfort jazdy we wszystkich modelach Volvo to m.in:

 • jedne z najlepszych na rynku foteli dla kierowców,
 • ergonomiczne miejsca siedzące,
 • przestronne i uniwersalne wnętrze,
 • inteligentne rozwiązania komunikacyjne   (integralny telefon GSM, system nawigacji RTI) ,
 • widoczność w każdym kierunku,
 • logicznie zaprojektowana deska rozdzielcza,
 • istotne informacje tuż przed kierowcą,
 • komfort akustyczny (niski poziom szumu opływu powietrza),
 • komfortowy mikroklimat (Electronic Climate   Control, system kontroli jakości powietrza w kabinie),
 • nadwozie o dużej sztywności skrętnej,
 • silniki o niskim poziomie drgań.

Strategia promocji Volvo w Polsce

Marketing dla marki Volvo to wyszukiwanie i ocena szans rynkowych związanych z zaspokojeniem potrzeb określonych nabywców oraz rekomendacja działań umożliwiających wykorzystanie tych szans.

Marketing dla marki Volvo to sposób działania firmy na rynku, który polega na identyfikowaniu i kształtowaniu potrzeb odbiorców, określeniu, które z nich firma może najlepiej zaspokoić, zaprojektowaniu odpowiednich produktów i usług oraz mobilizowaniu każdego pracownika, by działał na rzecz zaspokojenia tych potrzeb.

Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu zaaprobowało następującą definicję: „marketing to proces planowania i realizacji koncepcji, ceny, promocji i dystrybucji dóbr, usług i idei w celu doprowadzenia do wymiany, która daje jednostce satysfakcję i realizuje cele organizacji”. Odpowiednie dopasowanie wszystkich czynników wchodzących w skład tak zdefiniowanego marketingu (marketing-mix) i ich koordynacja są kluczem do osiągnięcia celów, jakie ma przed sobą koncern Volvo (rys.7).

Zintegrowana komunikacja marketingowa przebiega równolegle w wielu kanałach komunikacji. Siłą komunikacji jest utrzymanie spójności przekazu we wszystkich kanałach -„jeden głos”. Identyfikacja wizualna i spójny, konsekwentny wizerunek kreują osobowość marki Volvo, odzwierciedlają standardy i wartość firmy.

W 2003 r. wydatki koncernu Volvo na reklamę w Polsce wyniosły 6,37 mln zł (tab.11) (łącznie koncerny samochodowe wydały na reklamę w mediach 616 mln zł)44.

Wizja i misja koncernu Volvo

Zarówno wizja, jak i misja koncernu Volvo są zbieżne z tym, jak postrzegana jest marka Volvo w Polsce i na świecie :

 • WIZJA VOLVO CARS CORPORATION: „Być najbardziej pożądaną i odnoszącą największe sukcesy marką wśród samochodów luksusowych”.37
 • MISJA VOLVO CARS CORPORATION: „Tworzyć najbezpieczniejsze i najbardziej

ekscytujące samochody dla nowoczesnych rodzin”.38

Samochody Volvo są dziś chętnie wybierane przez klientów, ponieważ spełniają obietnicę bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz jakości. Są to podstawowe wartości marki komunikowane zawsze w ten sam, konsekwentny sposób.

Bezwzględna spójność w komunikacji i działaniu wpływa na zachowanie najwyższych standardów obsługi klientów, a w efekcie pomaga w sprzedaży produktów i usług marki Volvo.

37 Manual Volvo – materiały szkoleniowe Volvo Auto Polska

38   . j.w.

Cechy, które wpływają na wizerunek marki Volvo:

 1. Bezpieczeństwo.

„Samochodami jeżdżą ludzie. A zatem naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez nas w Volvo jest – i musi pozostać – bezpieczeństwo…”39 – to słowa założycieli Volvo: Assara Gabrielssona i Gustafa Larsona.

W 1927 roku twórcy Volvo rozpoczęli pracę nad projektem swojego pierwszego auta. Złożyli wówczas obietnicę, że zawsze najważniejsi będą ludzie. I chociaż w ciągu następnych siedemdziesięciu lat świat zmienił się nie do poznania, to obietnica, którą złożyli Assar Gabrielsson i Gustaf Larson wciąż obowiązuje.

Bezpieczeństwo jest, więc podstawą dla własnego, swoistego wizerunku marki. Jest kwestią bezdyskusyjną.  Dlatego  też  wiele  rozwiązań technicznych stanowiących

0   bezpieczeństwie można znaleźć jedynie w samochodach marki Volvo. To z kolei pozwala na podkreślenie emocjonalnych korzyści posiadania Volvo.

 1. Ochrona środowiska.

To także element filozofii Volvo. Jest, bowiem przejawem troski o ludzkie życie. Wartością podstawową i jednocześnie istotnym wyróżnikiem. Świadczą o tym takie fakty, jak wprowadzenie Volvo S80 i V70 w wersji Bi-Fuel z silnikiem napędzanym metanem lub LPG, proces produkcji pozwalający na ponowne wykorzystanie użytych materiałów aż w 85% oraz Ekologiczny Certyfikat Produktu – Environmental Product Declaration, który posiada każdy samochód Volvo.

 1. Jakość.

„Dla Volvo najważniejsi są ludzie. Najpierw określamy ich charakter oraz potrzeby. Dopiero te dane stanowią podstawę dalszej pracy. Od samego początku stawiamy na jakość: od etapu określenia potrzeb funkcjonalnych naszych klientów, poprzez etap budowy modeli wirtualnych i prototypów oryginalnej wielkości, aż po dobór materiałów,  tkanin  i  kolorów,  o  których  w dużej  mierze  decydują kierowcy

1             ich pasażerowie.”

Projektanci dbają, by estetyka szła w parze z potrzebami klientów. Projekty poddawane są skrupulatnej ocenie i udoskonaleniom wszelkich detali, jak na przykład półeczka na napoje. „Zadajemy sobie pytania typu:, który projekt spodoba się naszym klientom? Jakie lubią napoje? Jaki jest najbezpieczniejszy sposób picia ich w samochodzie?”.41

Zespół pracuje nad kilkoma rodzajami prototypów, badając, który z nich będzie najlepszy dla klienta. Na każdym etapie gromadzone są opinie specjalistów: projektantów, stylistów, ekspertów do spraw sztuki użytkowej, konsultantów do spraw bezpieczeństwa, a nawet lekarzy ortopedów. Najważniejsza jest jednak opinia jednej osoby. „Jest, bowiem ktoś, kto poświęci Volvo najwięcej czasu – jego właściciel”.42

Dziś koncepcja jakości to więcej niż niezawodność i trwałość. Dotyczy ona także doświadczeń związanych z posiadaniem samochodu Volvo. Jest to konieczny warunek funkcjonowania w tak wysokiej klasie samochodów. Dlatego jakość to wartość podstawowa Volvo niebędąca jednak jej istotnym wyróżnikiem. Dowodem na to jest fakt, iż auta marki Volvo posiadają jedną z najdłuższych żywotności w świecie samochodowym.

Wizja twórców dała podwaliny naczelnym wartościom firmy Volvo, którymi są: bezpieczeństwo, środowisko i jakość. Wartości te symbolizują zaangażowanie w ochronę życia i zdrowia kierowców Volvo, ich pasażerów, a także wszystkich osób, które zetknęły się z produktem Volvo. Są wyznacznikiem działań w kierunku prostego i powściągliwego wzornictwa jednocześnie są głównym determinantem zachęcającym do pomysłowości. Przesycone są nimi laboratoria, studia projektowe, pomieszczenia do testów oraz linie produkcyjne. Samochody marki Volvo mają inspirować ludzi. Proste i eleganckie wzornictwo oraz dynamiczny charakter jazdy stanowią o tym, że jazda samochodami Volvo jest wyjątkową przyjemnością.

„Chcemy nie tylko ochraniać ludzi, ale również obudzić w nich zmysły.”43

41 Manual Volvo – materiały szkoleniowe Volvo Auto Polska

Operacyjne cele PR

Do operacyjnych celów PR zaliczamy:

 • dostarczanie rzetelnych wiadomości organizacji, wychodzenie naprzeciw zainteresowaniu otoczenia, potrzebom informacyjnym otoczenia związanym z organizacją, w tym pracowników na temat celów organizacji;
 • prezentowania stanowiska organizacji w sprawach interesujących otoczenie (pracowników, członków, właścicieli itd.);
 • śledzenie opinii publicznej, oczekiwań otoczenia względem organizacji lub szeregu organizacji tego samego typu, badanie stopnia akceptowania organizacji przez otoczenie, nastawienia i zachowania otoczenia względem organizacji;
 • uzupełnianie wiadomości otoczenia na temat celów, polityki, zasad postępowania, interesów, racji organizacji;
 • pozyskiwanie zrozumienia i rozumienia dla spraw i racji organizacji;
 • poprawa stosunków z wpływowymi osobami w instytucjach, władzach z reprezentantami opinii publicznej, środowiskami opiniotwórczymi (media, liderzy poglądów);
 • dostosowanie działalności, zasad postępowania, polityki do oczekiwań otoczenia.

Przykładowe cele stawiane przez różne organizacje:

 • zaprezentowanie się firmy jako dobrze zorganizowanej całości
 • zaprezentowanie się jako sprawny usługodawca, oferent dóbr rzeczowych,
 • zaprezentowanie się jako bezpieczny pracodawca – zmierzanie do poprawy funkcjonowania organizacji na rynku pracy,
 • wywołanie u pracowników poczucia odpowiedzialności, lojalności i solidarności grupowej – przeciwstawienie się negatywnym wpływom grup nieformalnych w organizacji,
 • popieranie pracy zespołowej wśród pracowników,
 • zbadanie przyczyn krytyki i niewłaściwego odczytywania intencji firmy jako zadanie obronne przed spodziewanym atakiem, krytyką, posądzeniami,
 • przeciwstawienie się aktywności konkurentów: branżowych, oferujących substytuty, niebranżowych, sąsiedzkich,
 • budowa dobrego imienia współpracującej organizacji, kontrahentów, władz lub innych części otoczenia,
 • zmniejszenie lub wyeliminowanie negatywnego nastawienia otoczenia do czegoś, co jest istotne ze względu na interes i sytuację danej organizacji,
 • zwrócenie uwagi otoczenia na fakt istnienia firmy – szczególnie w sytuacji wchodzenia na rynek nowej firmy lub firmy istniejącej wchodzącej na nowy rynek,
 • spowodowanie, by tematy (problemy, zagadnienia) istotne dla organizacji bezpośrednio lub pośrednio stały się przedmiotem społecznej dyskusji – wywieranie określonego wpływu na opinię publiczną, a przez nią na organy legislacyjne,
 • zwrócenie uwagi na fakt istnienia produktów, kompleksowej obsługi, mogących rozwiązać problem nabywcy, kontrahenta,
 • wypełnienie luk w wiedzy o organizacji lub aspektach jej działalności, osiągnięcie pożądanego stanu znajomości w pewnych zakresach ważnych dla organizacji -uczestnictwo w realizacji celów społecznych dla polepszenia akceptacji społecznej,
 • uświadomienie otoczeniu, że firma nie powinna być postrzegana wyłącznie jako producent (oferent) produktów o standardach jakościowych typowych dla jej przeszłości, gdyż produkuje (oferuje) produkty bardziej nowoczesne, pożądane przez użytkowników, albo reprezentuje poziom hight-tech lub high-chem,
 • legitymizacja konkretnej polityki, decyzji, w tym w sprawach kadrowych,
 • wzmocnienie konkretnej akcji reklamowej przez dostarczenie dodatkowych informacji użytkowych,
 • wzbudzenie, utrwalenie, pogłębianie lub odzyskanie zaufania do jakości produktu,
 • upowszechnianie wiedzy z historii firmy, zaprowadzenie archiwum jako zadanie wynikające z celu polegającego na stworzeniu corporate identity – zespołu kompetencji właściwych tylko danej firmie, o których ma dowiedzieć się otoczenie poprzez rozmaite środki wizualne oraz normy zachowań,
 • motywowanie pracowników sprzedaży przez ugruntowanie w nich przekonania do wartości (korzystności) oferty i poszczególnych jej części,
 • pozycjonowanie przedsiębiorstwa na rynku na podstawie towaru (oferty), usług, całego przedsiębiorstwa, szczególnych kompetencji tworzących zestaw korzyści dla kontrahentów, a więc np. jako:
 • wiarygodnego kontrahenta, informatora,
 • mającego najwyższy poziom techniczny,
 • nowoczesnego,
 • odpowiedzialnego, bezpiecznego pracodawcy,
 • niezawodnego dostawcy,
 • organizacji o szczególnych cechach związanych z wielkością i jakością – terenu działania, sieci serwisowej, technologii, urządzeń wytwórczych, możliwości przestawienia produkcji, produkcji pozastandardowych odmian produktów,
 • przyciągnięcie młodzieży do nauki zawodu „x” – częsty cel w stowarzyszeniach rzemiosła, zawodowych, branżowych,
 • tworzenie przychylności pracowników do nowego kierownictwa, zarządu, rady nadzorczej,
 • edukacja potencjalnych nabywców w zakresie sposobów użytkowania produktów z oferty,
 • tworzenie przeciwnej informacji wobec negatywnych ocen produktów z grupy ofertowej – żywności utrwalonej pewnymi metodami; przełamania negatywnego nastawienia nabywców powstałego w wyniku upowszechnionych właśnie ocen,
 • przekonanie otoczenia do wartości określonej grupy produkcji (produktów), oferty dla konsumentów, handlu,
 • doprowadzenie do przejrzystości różnych zdarzeń, faktów, sytuacji i ewentualnie wywołanie dyskusji na ten temat,
 • spowodowanie, by ogólna ocena organizacji nie była formułowana wyłącznie pod wpływem doświadczeń otoczenia wyniesionych z kontaktów z pojedynczymi pracownikami,
 • zaprezentowania stanowiska w sprawie „x”,
 • zwiększenie szansy pozyskania kwalifikowanych kadr,
 • doprowadzenie by organizacji była postrzegana jako społecznie potrzebna, użyteczna,
 • zlikwidowanie uprzedzeń grupy celowej „x” do … ,
 • zlikwidowanie anonimowości działalności organizacji – dla organizacji non profit, jest to istotny cel działania,
 • pozyskanie akceptacji ze strony władz i ważnych dla warunków funkcjonowania instytucji społecznych: partii politycznych, grup interesu, inicjatyw obywatelskich, organizacji socjalnych, specjalnych instytucji rządowych, państwowych, stowarzyszeń gospodarczych, społecznych, religijnych, dziennikarskich, osobistości życia społecznego, w tym dziennikarskich, organizacji i instytucji o oddziaływaniu zbliżonym do środków masowego przekazu,
 • pozyskiwanie sympatii grupy celowej „x” do konkretnej akcji, planu, projektu decyzji,
 • zastąpienie reklamy, która nie może być stosowana ze względu na charakter produktu – niemożność wizualizacji usług w reklamie lub, gdy produkt wymaga wyjaśnień, jeżeli z produktu korzysta się w sytuacjach niekoniecznie przyjemnych, czyli, gdy, trzeba czymś zastąpić reklamę, która wywołałaby radość posiadania, ukazała zaspokojenie potrzeb prestiżowych i innych wtórnych. praktyka PR obfituje w przypadki zastępowania nią – często dla celów manipulatywnych, a nie przez konieczność wynikającą z charakteru produktu – reklamy lub, gdy reklama danego produktu jest zakazana, skompromitowana, mało efektywna,
 • udowodnienie społeczeństwu, że organizacja służy interesowi publicznemu, ponieważ oferując produkty i usługi pomaga zaspokojeniu, w określony sposób, konkretnych potrzeb konsumpcji lub o innym charakterze,
 • udowodnienie społeczeństwu, iż przyjmując określone zasady postępowania produkcyjnego czy rynkowego potrafi sprostać określonym preferencjom i wymaganiom społeczeństwa lub wymaganiom ekologii albo postulatom nowoczesności lub nauki,
 • udowodnienie otoczeniu, np. władzom, stowarzyszeniom konsumenckim lub innym reprezentacjom interesów konsumenckich, organizacjom związkowym, iż organizacja nie wykorzystuje swej siły (rynkowej) by wbrew interesowi społecznemu maksymalizować zyski lub ograniczać działalność do spraw najprostszych organizacyjnie,
 • zneutralizowanie krytyki społecznej, jaka może się pojawić w związku z zamierzoną „konfliktową” inwestycją.33

33 Wójcik K., jw. s.30

Cele Public Relations

Działania   public   relations   można   podzielić   na   kilka   grup. Kolejność podejmowanych zadań jest zmienna i zależy od sytuacji, w której znajduje się firma. Cele PR, to:

 • promocja reputacji – dbanie o wizerunek przedsiębiorstwa, jego obrona i umacnianie.
 • informacja – rozpowszechnianie informacji o firmie, za pośrednictwem mediów oraz kontaktów interpersonalnych.
 • komunikacja marketingowa – wspomaganie marketingu przedsiębiorstwa poprzez nagłaśnianie nowych produktów, wykazywanie zalet towarów i usług.
 • relacje inwestycyjne – podtrzymywanie i nawiązywanie dobrych kontaktów z akcjonariuszami.
 • relacje finansowe – utrzymywanie dobrych kontaktów z bankami, analitykami finansowymi, dziennikarzami ekonomicznymi.
 • relacje za społecznościa i władzami lokalnymi – podtrzymywanie i nawiązywanie korzystnych kontaktów z lokalnymi władzami, politykami, organizacjami społecznymi.
 • relacje z kadrą pracowniczą – dbanie o częstotliwość i jakość komunikowania się kierownictwa z pracownikami i pracowników z kierownictwem oraz korzystne relacje między nimi.
 • imprezy promocyjne – organizowanie dni otwartych, konferencji prasowych, tras zwiedzania zakładu, przyjmowanie ważnych gości z zewnątrz.
 • sytuacje kryzysowe – minimalizowanie wpływu sytuacji kryzysowych na wizerunek przedsiębiorstwa.
 • sponsoring – udział w rozpatrywaniu wniosków o wsparcie finansowe, sponsorowanie osób, imprez i instytucji.
 • szukanie ciekawych propozycji, który mogłyby uzyskać wsparcie od przedsiębiorstwa.
 • publikacje – koordynowanie od strony merytorycznej i graficznej wszystkich publikacji przedsiębiorstwa.32

Siewierska-Chmaj A., Zaborowska E, jw. s.156

Cele public relations można podzielić na:

 1. Ogólne, kierunkowe, uniwersalne dla wszystkich typów organizacji, ponadczasowe. W konkretnych, ale ogólnych programach PR występują jako strategiczne, przyjmujące postać zbioru określeń (wypowiedzi) charakteryzujących stan osiągnięty po zrealizowaniu programu;
 2. Wynikające z nich (adekwatne do nich) cele operacyjne – pośrednie, służące realizacji celu (celów) strategicznych, „klucze” do sukcesu w realizacji celu strategicznego.
 3. Odnoszące się do celów operacyjnych, subcele, albo lepiej, zadania do zrealizowania celów w poszczególnych grupach docelowych uwzględnionych w danym programie PR.

Public relations

Koszty reklamy są niejednokrotnie tak duże, że małe i średnie przedsiębiorstwa nie mogą sobie pozwolić na jej wykorzystanie w takim stopniu, aby przyniosła ona oczekiwane w planie wyniki.

Public relations to zespół, zbiór metod i działań, wykorzystywanych w procesie zarządzania komunikacją przedsiębiorstwa z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym, które mają doprowadzić do powstania wizerunku, ułatwiającą realizację celów organizacji.27

Public relations, jak sugeruje nazwa (w dosłownym tłumaczeniu oznacza kontakty/relacje z odbiorcami/otoczeniem), dotyczy jednostek, organizacji, rządów. Rosnące zainteresowanie ze strony przedsiębiorstw działaniami określanymi terminem public relations można wytłumaczyć zwracając uwagę na określone tendencje, pojawiające się na rozwiniętym ekonomicznie rynku:28

 • w wyniku dużego nasycenia rynku reklamą tradycyjną firmy poszukują nowych technik promocyjnych, starając się o zróżnicowanie swoich programów w tym zakresie i stosując techniki, które są jeszcze niejednokrotnie obce konsumentom.
 • w związku z procesem stopniowego uodparniania się klientów na treści reklamy zachodzi konieczność poszukiwania innych dróg dotarcia do nich.
 • zaostrzenie walki konkurencyjnej na rynku zmusza coraz częściej do niekonwencjonalnych działań na rynku.
 • wraz z rozwojem przedsiębiorstw i łączeniem się kapitałów firmy są w stanie wygospodarować coraz więcej środków finansowych na te cele.
 • wchodzenie na rynki słabiej rozwinięte dużych firm międzynarodowych wraz z określonymi standardami działania, propaguje nowe działania rynkowe, w tym w zakresie public relations.
 • pojawia się tendencja do eksponowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, integracji z ich otoczeniem i odpowiedzialności za problemy tego otoczenia, co leży u podstaw działań public relations.

27  Tworzydło D., Wróbel G., jw. s.87

28  Black S., Public Relations, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001, s.11

 • wraz ze wzrostem podmiotów rynkowych i ujednolicanie się ich oferty rynkowej wzrasta rola sprzedaży markowej, a w konsekwencji identyfikacja wizualna przedsiębiorstw.
 • rozwój rynku przemysłowego, na którym klientami są firmy, i coraz większa konkurencja na tym rynku zmuszają dostawców do prowadzenia aktywnej polityki dbałości o reputację.
 • rozwój usług w zakresie public relations oferowany przez agencje reklamowe oraz agencje wyspecjalizowane uświadamia firmom potrzebę tych działań i znacznie ułatwia ich prowadzenie.
 • wzrost roli finansowania pewnych przedsięwzięć przez firmy i wpływania na określone decyzje, za czym kryją się korzyści dla tych firm, będzie sprzyjał rozwojowi zorganizowanych firm tego typu działalności, jak sponsoring czy lobbying, wchodzących w zakres technik public relations.

Public relations jest zespołem świadomych działań, których celem jest wykorzystanie odpowiednich instrumentów, mogących przyczynić się do kreowania, utrzymania lub odbudowania wizerunku organizacji.

Public relations jest dziedziną wiedzy, którą czeka gwałtowny rozwój w przyszłości, gdyż jest nieodzowne tam, gdzie jest kształtowanie określonego wizerunku i wpływanie na duże zbiorowości ludzi. Inwestycja ta nie przynosi natychmiastowych zysków, nie służy bezpośrednio zwiększaniu sprzedaży i poprawie wyników ekonomicznych w krótkim okresie. Działania z zakresu PR pośrednio przyczyniają się do podwyższenia obrotów firmy, poprzez poprawę stosunków z otoczeniem.

Kształtowanie wizerunku produktu

Kolejnym problemem, przed którym stoi wykonawca jest wybór między dynamiką a statycznością. Jak zauważa Jerzy Altkorn, chociaż przedsiębiorstwom zależy na podkreśleniu swojego dynamizmu, większość logo odznacza się statyczną kompozycją. Efekt dynamiki można osiągnąć kilkoma sposobami. Po pierwsze, wrażenie ruchu uzyskuje się za pomocą wyobrażenia obiektu w ruchu czy takiego, po którym tego ruchu można się spodziewać. Przykładem jest skacząca puma (Puma), zrywający się do lotu pegaz (Mobil Oil). Po drugie, szeroko stosowanym sposobem nadania znakom cech dynamizmu jest czerpanie z bogatego zasobu obiektów symbolizujących ruch, takich jak strzała, rakieta, pocisk itp. Tego typu symbolika jest stosowana zwłaszcza w różnych dziedzinach transportu.

Zdynamizowane wyobrażenie daje się też osiągnąć dzięki szczególnemu rozplanowaniu jego struktury. Obraz można tak skomponować, iż najważniejszy element (elementy) zostanie ulokowany w miejscu, ku którym wzrok kieruje się w pierwszej kolejności. Eksperymentalnie dowiedziono, że skłonność do takiego ruchu i jego największe nasilenie obserwuje się wzdłuż głównej osi obrazu lub w prostopadłym do niej kierunku. Punkt, na który kierujemy uwagę, wydaje się też poruszać szybciej w płaszczyźnie pionowej niż poziomej. Najłatwiej nam patrzeć z góry na dół i tak właśnie

24 Przedpełski A., jw. s.31 najczęściej przebiega obserwacja. Z kolei ruch w górę jest odczuwany jako wymagający większego wysiłku niż ruch poprzeczny.

Szczególny sposób dynamizacji wykorzystuje się w znakach zamkniętych konturem jakiejś geometrycznej figury lub skomponowanych na jej kształcie. Wewnątrz takiej figury istnieje statyczna równowaga, ponieważ optyczne napięcia, przebiegają różnokierunkowo wzdłuż różnych linii, wzajemnie się znoszą. Zdynamizowanie znaku następuje, gdy granice widocznego lub niewidocznego obramowania zostaną naruszone; obiekt wychodzi poza jego pole. Ruch ten jest podporządkowany działaniu znajdujących się wewnątrz konturu linii sił. Formy trójkątne (włączając w to symbol płomienia) stymulują przesuwanie spojrzenia w górę. Dotyczy to również wszystkich „trójkątnych” liter. Altkorn zauważa, że kompozycja zawarta w kręgu sprawia wrażenie zrównoważonej, gdy zawartość znaków zaprojektowanych na planie elipsy odznacza się często wewnętrznym napięciem. Dowiadujemy się także, że dynamizację treści logo można osiągnąć przez pokazanie ruchu poszczególnych jego elementów jakby wytrąconych z właściwego im bezruchu.

Osoba komponująca znak musi wybrać czy bardziej odpowiednia będzie forma zamknięta czy otwarta. Wiele znaków towarowych jest wkomponowanych w koło, elipsę, prostokąt, trójkąt itd. Kontury lub puste tło dokoła znaku rzemieślnika spotykamy już na babilońskich i egipskich naczyniach oraz broni. Taki sposób oznaczania wyrobów kontynuowano przez wieki i do dzisiaj wielu projektantów tak czyni. Obramowanie ciągłą linią oddziela pewien wycinek przestrzeni od reszty. Oddzielona przestrzeń staje się jakby wyspą, a to, co się na niej znajduje, postrzegamy jako bardziej wyraziste i zwarte. Linia ograniczająca znak odgrywa analogiczną rolę jak rama obrazu. Obramowanie nie tylko przyciąga i ukierunkowuje uwagę widza, lecz także wyraźnie ją koncentruje. Każde obramowanie, dzięki efektowi optycznej iluzji, działa bowiem jak szkło powiększające obraz. Okrągłe znaki pozbawione ramy nie dają tego efektu.

Wreszcie twórca decyduje się na złożoność lub prostotę. Za prostotą logo przemawia kilka argumentów. Po pierwsze, chodzi o szybkie i skuteczne oddziaływanie na odbiorców. Treść znaku powinna dotrzeć do świadomości audytorium w trakcie krótkiego telewizyjnego filmu, przejazdu firmowego samochodu, przelotnej obserwacji afisza itp. Po drugie, prostota logo umożliwia jego wykorzystywanie w różnych formach promocji. Proste logo można umieszczać zarówno na firmowych ciężarówkach, tramwajach i billboardach, jak i na niewielkich opakowaniach produktów bez potrzeby kolejnych uproszczeń. Po trzecie, prostsze logo oznacza niższe koszty produkcji opakowań i materiałów reklamowych.

Kompozycja znaku marki jest procesem wyboru stopnia oszczędności wyrazu. Prosty projekt ułatwia postrzeganie i zapamiętywanie, ale nie może umniejszać wywoływanie na widzu wrażenia. Złożony symbol może powodować bogatsze skojarzenia i wywierać głębsze refleksje, ale być za to gorzej zauważalny i trudniejszy do zapamiętania. W wielu przypadkach prostotę i złożoność trzeba podporządkować cechom produktu oraz tradycji branży. Ilustrują to znaki (a właściwie etykiety) win, piwa, koniaków i niektórych innych napojów. Przypisywane im atrybuty znajdują wyraz w skomplikowanych, tradycyjnych ilustracjach przedstawiających jakość trunków w zgoła rokokowym stylu. Nie można więc twierdzić, jakoby prostota zawsze zwiększała ekspresywność znaku.25